Interplast.se

En site som lär dig allt om plast

Göra figurer i plast med 3D-skrivare

mars 9th, 2018

Under de senaste seklen har vi haft många ekonomiska revolutioner. Den vi oftast hör talas om, i skolböcker och annat, är väl den bekanta industriella revolutionen. Efter att denna svepte över världen och gav upphov till ett aldrig tidigare skådat välstånd, följde fler revolutioner. Med IT-eran kom en omställning som varit enormt betydelserik. Dess framgångar har producerat häpnadsväckande resultat. Idag talar många om en ny revolution som kommer att komma i 3D-skrivarnas skepnad. Det rör sig då om ett slags andra industriell revolution, som till stor del vilar på IT-revolutionen. Många tror att 3D-skrivaren kommer att föra industrin in i hemmet.

Oöverskådliga möjligheter med framtidens friformsframställning

Tack vare att 3D-skrivarna nu på allvar börjar utvecklas för drift i privata hem, tror många experter att en verklig revolution väntar för tillverkningsindustrin. Med 3D-skrivare kommer i framtiden gemene man kunna ägna sig åt friformsframställning. Att med ett slags elektronisk ritning från grunden framställa tredimensionella saker. det går att skriva ut leksaker i plast redan idag, och med förbättrade maskiner och material kommer snart en stor mängd hushållsföremål kunna produceras i hemmet. Detta riskerar naturligtvis att bli ett dråpslag mot tillverkningsindustrin, som kan tappa stora delar av sin nuvarande marknad. Tänk själv så många av dina prylar du skulle kunna tillverka själv, med en 3D-skrivare, istället för att köpa dem av återförsäljare.

Endast fantasin sätter gränser

Tack vare friformsframställningens intåg på marknaden för konsumentprylar, förestår bland kommersiella aktörer ett skifte av fokus från produktionen av prylar till försäljningen av immateriella produkter. När var och en kan tillverka sina egna vispar, skålar och muggar med några enkla knapptryck, blir själva designen plötsligt en handelsvara. Idag säljs designer och rättigheterna att producera dem mest mellan kommersiella aktörer. Men med 3D-skrivarnas framfart kan det alltså bli aktuellt att sälja designer och medföljande 3D-ritningar till konsumenter. Men kommer detta verkligen fungera? Är det realistiskt att motverka piratkopiering när produkterna tillverkas i enskilda hem? Dessa och många andra frågor kommer vi bli tvungna att lösa, innan vi kan förstå vad framtiden för med sig för konsumenter och industrier.

Plastbanta

november 10th, 2017

Att plast inte är bra för vår miljö är idag något som de flesta känner till, men trots det använder vi otroligt mycket plast i vardagen. Många konsumtionsvaror och livsmedelsprodukter är till exempel förpackade i plast och dessutom finns olika plastprodukter i de flesta hem idag. Plast som inte återvinns kan hamna i våra vatten och så småningom i havet och det är säkert att säga att världshaven håller på att tas över av plast. Det påverkar både natur och djurliv på ett väldigt destruktivt sätt. Vanligtvis är inte plast tillverkat av förnyelsebara material utan många plastprodukter är tillverkade av råolja, något som är mycket negativt om man tänker på hållbarhet och miljö. Det är dock inte bara på grund av miljöskäl som man borde plastbanta, utan plast kan även innehålla kemikalier som är farliga för vår hälsa. Genom att plastbanta kan man dra ner på sin konsumtion av plast och på så sätt både göra miljön och ens hälsa en stor tjänst.

Var en medveten konsument

Genom att välja att handla produkter som inte är förpackade i plast och istället har pappersförpackningar eller ingen förpackning alls är du på god väg i din plastbantning. Om du väljer att själv ta med dig en tygpåse till butiken, eller återanvänder en gammal plastpåse, är det självklart ännu bättre. Kom ihåg att man måste våga vara jobbig om man vill vara en miljömedveten konsument. Det är okej att ställa frågor om varför vissa saker är förpackade i onödig plast och det är även okej att be sin lokala butik ta in produkter som inte är plastförpackade. Eftersom de flesta företag är vinstdrivande lyssnar de på vad kunderna vill ha, så när fler och fler ställer denna typ av frågor kan sortimentet förbättras ganska fort. Missa inte heller att se över vilka kläder och textilier du väljer att köpa. Textilier som är tillverkade av artificiella material som till exempel polyester eller mikrofiber släpper ifrån sig dessa fibrer när de tvättas i tvättmaskin och de hamnar sedan i havet. Det är en stor bidragande faktor till havens förorening, så välj gärna naturliga material eller tvätta textilier i artificiella material för hand.

Detoxa hemmet från plast

Plastprodukter som används i hemmet kan till exempel vara utemöbler, vattenkokare, leksaker, elektroniska produkter och köksprodukter. När man väljer att plastbanta kan man göra det ordentligt och byta ut alla plastföremål i hemmet mot andra, hållbara produkter. Gör man det får man givetvis inte glömma att återvinna de gamla produkterna. Detta är dock ett steg som kan skippas och istället bestämma att man inte köper några nya plastprodukter från och med ett förutbestämt datum. Eftersom de flesta plastprodukter har ganska låg livslängd kan man ändå få ett helt nytt bohag ganska snart om man väljer att gå den här vägen. Plastbantning är inte särskilt svårt att komma igång med, utan man bestämmer sig helt enkelt för att bli medveten om hur man konsumerar plast och hur man kan skära ner på konsumtionen. Efter ett tag blir det en naturlig del av ens liv att leva utan plast och man börjar då märka att man inte ens saknar det. Om alla svenskar skulle plastbanta någon del av året skulle vi kunna göra en stor skillnad.

Olika typer av plastleksaker

oktober 3rd, 2017

När det gäller platsleksaker finns de i flera olika typer och varianter. Det finns dockor, cyklar, bollar och flera andra saker ägnade för lek och som är tillverkade i just plast. Plast är ett relativt billigt material att tillverka saker i och det är dessutom också mycket starkt varför det ofta är väldigt lämpligt att använda till leksaker som generellt sett behöver tåla ganska tuffa tag. Plast är ett material som ofta används till leksaker även för små barn eftersom de gärna biter i och kastar mycket med sina saker. Plastleksaker kan tillverkas i stora storlekar, men trots det säljas till billigt pris. Det är till fördel för många barnfamiljer som vill förhindra att barnen får leksaker med små delar som kan sväljas. När det gäller leksaker till djur brukar dessa också vara tillverkade i plast av olika slag, just för att materialet är så pass tåligt och det är svårt för djuret att ta sönder saken.

Plast kan vara farligt

När man ser över olika sorters plastleksaker kan det dock vara värt att tänka lite extra. Vissa plastsorter kan vara giftiga både för människor och djur och då är det inte så lämpligt att varken djur eller barn leker med saker av just de plasttyperna. Det finns också viss plast som blir till vassa skärvor när den går sönder och detta kan orsaka allvarliga skador på händer om ett barn leker med leksaken. Det kan också bli mycket farligt om ett barn eller djur tuggar på leksaken och råkar svälja en del. de är viktigt att rensa bort sådant som ett barn eller husdjur riskerar att skada sig på. Vissa plastleksaker kan till exempel innehålla stoppning av plastkulor eller ha små plastögon påklistrade. Dessa kan mycket enkelt lossna och hamna i ett barns mage om det vill sig illa. Ofta är dessa delar så pass små att de passerar kroppen obemärkt men det finns också situationer där delen är för stor eller vass och fastnar någonstans inuti kroppen. Man bör därför inte lämna barn eller djur obevakade med leksaker.

Plastleksaker för äldre

Det finns också plastleksaker för äldre människor. Många väljer till exempel att samla på små plastfigurer som finns i olika former. På warhammer.nu kan man finna en typ av plastfigur många vuxna gillar att samla på. Det finns också vackra plastdjur och plasthästar med tillbehör som vuxna väljer att köpa och samla på. Dessa har ofta många små delar i tillbehör och själva figurerna är i regel väl detaljerade. När det gäller dessa saker används de dock inte enbart som rena leksaker utan mer som prydnadsföremål. När det gäller dockor i plast har i stort sett alla lärt känna den så kallade Barbie-dockan. Denna docka är helt tillverkad i plast och har funnits på marknaden i många år. Barbie-dockan har fått ett stort ekonomiskt värde om man har turen att hitta en äldre docka som är i bra skick. Det kan alltså vara värt att samla och spara på en del plastleksaker inför framtiden.

PVC

november 10th, 2016


En av de allra vanligaste sorterna inom plast heter polyvinylklorid, men i vardagstal säger man oftare PVC. PVC används inom många olika områden och har haft en betydande roll i historien, inte minst inom industrin. Det finns många bra produkter som är tillverkade av polyvinylklorid och ämnet har flera goda egenskaper som kommer till nytta. Men det finns även en baksida och det är framförallt de ämnen som frigörs vid förbränning av PVCn.

Användningsområden

Användningsområdet för PVC är stort! Materialet används till allt från skyddet runt elektriska kablar till rör, leksaker, textiler och 640px-pvc-3d-vdwsjukvårdsmaterial. Det stora genombrottet kom under 1920-talet och har haft en betydande roll inom byggnadsindustrin. Inom textilbranschen används PVC som beläggning på textilen som blir bland annat belagda bordsdukar, skor, regnkläder, väskor, klädsel till möbler, bälten och spårlinor till hundar. Många av produkterna kan man hitta i handeln och på sajter som allaannonser. I Sverige tillverkas en stor del av PVC:n i Stenungsund hos företaget Inovyn.

Om materialet

 

Materialet är en av basplasterna och kallas för bulkplast, liksom polyeten, polystyren och Stacked PVC water pipe and concrete storm sewer pipe on a new road construction site.polypropen. PVC är en termoplast som framställs med hjälp av eten och klor. Då ren polyvinylklorid är väldigt styvt behöver man tillsätta en mjukgörare i materialet. Vanligt är DOP. Mjukgöraren har en tämligen lång avdunstningstid och det är därifrån man kan känna den karakteristiska lukten från plast. Genom avdunstningsprocessen kommer produkten successivt bli allt styvare.

 

Förbränning kan vara farligt

När man förbränner plast som polyvinylklorid frisätts olika ämnen, i det här fallet klorerade kolväten och saltsyra. Detta på grund av kloret som finns i plasten. Mjukgörare, flamskyddsmedel och eventuella stabilisatorer som kan finnas i plasten frigörs också och det finns en överhängande risk att dessa ämnen kan vara både skadliga för miljön och hälsan. I många fall kan det vara bra att tänka över sin förbrukning av PVC och annan plast, och överväga om det finns andra produkter som motsvarar funktionen men som inte innehåller dessa skadliga ämnen. Kunskapen och kontrollerna är dock bättre idag än när materialet kom, och man jobbar hela tiden på flera håll för att minska ohälsosamma ämnen.

Moderna substitut till plast

oktober 5th, 2016

Är du mån om miljön och vill göra mer medvetna val? En av de sakerna som på ett negativt sätt påverkar miljön mest är plast. Människan använder sig av plast i många olika situationer i vardagen, bland annat i köket, i vår inredning och i våra kläder. Plast är svårt för naturen att bryta ned och därmed utgör den en fara både för flora och fauna. Inom vetenskapen har det länge varit en utmaning att försöka komma på hur man kan skapa nedbrytbar plast och nu kan forskarna vara något på spåren.moderna-substitut-till-plast-2

Plastbanta ditt liv

Idag är det vanligt att miljömedvetna människor talar om att plastbanta, vilket innebär att man gör sig av med så mycket plast som möjligt. Medvetenheten har ökat och allt fler väljer att exempelvis förvara mat i glasburkar än i plastlådor. Nu tror man att Framtidens material har kommit i form av nedbrytbar plast. Kolhydrater är den huvudsakliga beståndsdelen av den nya plast och genom en avancerad jäsningsmetod kan den bilda en massa som går att forma, likt plast. Detta material kallas för cellulosa och går att kompostera. Forskarna har även provat att göra plastsubstitut av svampar och nötter, med varierat resultat.

Plast i havet är ett stort miljöproblem

oktober 2nd, 2016

Ett av de största marina miljöproblemen som finns idag är att plasten tar över haven. Varje år slängs hela 5-13 miljoner ton skräp i våra hav, som långsamt håller på att förvandlas till soptippar. Plast är det vanligaste skräpet av alla de sopor som hamnar i våra vatten och en stor del av problematiken ligger i att inget ensamt land tar ansvar för att få ordning på detta, vilket gör att problemen bara växer. En väldigt stor del (80%) av det som slängs i våra betydelsefulla hav kommer från land i form av sopor som slängs på gator och torg och som med hjälp av vindar, floder, regnvatten och snödumpning förs mot havet.

Djur misstar plast för mat

Tyvärr används våra hav och sjöar som soptippar i stor utsträckning när en fungerande sophållning på land brister. Havets ebb och flod bidrar också till att skräp från stränder och kustremsor spolas ut med vågorna. Plast är ett särskilt stort problem eftersom det tar oerhört lång tid för det att brytas ned i naturen. En plastpåse som slängts i vattnet så långt tillbaka i tiden som 1967 finns fortfarande kvar, helt intakt! Det kan ta upp till flera hundra år för plast att brytas ner i naturen och många gånger kastas plastförpackningar, som endast använts en enda gång. En av de tråkigaste konsekvenserna med plast i våra hav är att djur trasslar in sig själva och dör bland plasten. En annan konsekvens är att de ofta tror att plasten är mat som går att äta. Detta kan leda till förgiftning eller att plasten fastnar i djurens tarmar och gör att djuret svälter ihjäl. Speciellt fiskar äter plast, vilket rubbar hela ekosystemet, då många större havsdjur lever på fisk.

Plasten i haven påverkar även människan

Varje timme flyter så mycket skräp iland längs med Bohuskusten i Sverige att det motsvarar fem fulla badkar! Detta medför inte bara negativ photo-1431955277195-0f22b560a8e9miljöpåverkan, utan även stora ekonomiska kostnader. I nationalparken vid Kosterhavet lägger man exempelvis 1 miljon kronor varje år på att samla ihop 20 ton skräp från havet. Man har funnit att hela 663 marina arter har varit skadade på grund av plast och andra sopor i haven och 48 arter av val har påträffats med sopor i magen. Blåmusslor tar upp mikroplaster i sitt system och där stannar det i mer än 48 dagar. Även vi människor påverkas givetvis negativt av denna nedskräpning. Förutom ett rubbat ekosystem, får vi i oss giftiga plaster via fisk och skaldjur som många tycker om att äta. Plasten kan påverka vårt immunförsvar på olika sätt och även hormonnivåerna. Det finns dock mycket, som både företag och privatpersoner kan göra för att bidra till en minskad nedskräpning av haven. Ett exempel är att alltid sopsortera så att plastförpackningar och annat kan återanvändas. Du kan även samla plast för pengar genom det PET-system vi har i Sverige

Allt om plastflaskor

september 4th, 2016

I dagens moderna samhälle ser vi en del trender som verkar hålla i sig. En av dessa trender är vår ökande medvetenhet om miljön och hur vi ska hantera den utveckling vi ser. Ett tecken på hur detta har uppmärksammats på sistone är hur länder och regeringar äntligen tar klimatfrågan på allvar. Även stora företag har dragit sitt strå till stacken. Bilmärket Ford har länge utnyttjat gammal plast för att göra bilmattor, till exempel. Ford använder sig av återvunna plastflaskor i sina fordon, vilket gör att de minimerar effekten på miljön vid varje nyproducerad bil.

Mot en bättre miljö

Enligt chefen för utveckling och hållbarhet på Ford, går det åt cirka 25 till 30 flaskor per bil för att skapa de bilmattor som finns på golvet i Fords bilar. Visionen är att använda fler flaskor i framtida bilar, eftersom man inte bara vill använda återvunnen plast för mattorna, utan även för andra delar av bilen. Till exempel tänker man att ratten, säten och snart även fönstren ska kunna göras av återvunnet material. För dessa inrättningar är man öppna att börja använda andra typer av plast, som kräver en annan kvalitet. Ford är inte ensamma i branschen om att vilja skapa mer miljövänliga bilar. Om du är intresserad av en ny Ford eller en annan bil som är skonsam för miljön, kan du finansiera den på många olika sätt. du kan få hjälp med fakturaköp om du har ett eget företag och behöver tillfällig likviditet, så slipper du vänta på betalning.

Hur långt kan man ta idéerna med miljövänliga material och vad kan vi egentligen använda dem till? Många drömmer om en framtid där vi lever helt utan att tära på naturens resurser, vilket skulle innebära att vi lever enbart av förnyelsebart material eller av resurser som inte tär på naturen över huvud taget. Detta skulle gälla allt från bilar, hus, utsläpp och hur vi transporterar oss i allmänhet. det finns idag en del projekt internationellt och i Sverige som fokuserar på att till exempel bygga upp hela samhällen av förnyelsebart och återvunnet material. På Konstfack i Stockholm kan man ta del av ett projekt som har blivit uppmärksammat i hela världen. Man vill nämligen introducera idén och visionen att skapa en hel stad av cellplast. För stunden är detta projekt i ett skede där man utvecklar idén, men väldigt snart kan vi se en by gjord av plastflaskor, färdig att flytta in i.

Växthus i plast

juli 2nd, 2016

En ny trend bland de som odlar på fritiden är ekologisk odling. Detta är ett fenomen som breder ut sig på såväl landsbygden som i staden och tar fart nu när hobbyodlarna är i full gång med årets odlingar. Genom att på egen hand odla giftfritt kan man försäkra sig om att de grönsaker och vad man nu än odlar är ekologiska. Även stadsbor har börjat odla på alla tänkbara och otänkbara ställen: på terrasser, hustak, balkonger och lite varstans växer numera bär, kål, vitlök, chili, gurkor, tomater och rabarber.

Plasten tar över

En annan trend är att plast ersätter glas. Moderna uterum och växthus är ofta byggda av plast snarare än glas. En rymlig och ljus uteplats ger bostaden en helt ny dimension. Uterummen används numera inte bara på sommaren utan också under resten av året. Även växthusen idag tillverkas i allt större utsträckning av plast, vilket är ett betydligt lättare och mer tåligt material än glas. Växthus i plast isolerar dessutom bättre än vad växthus i glas gör. Växthus kan bestå av olika sorters glas: akrylplast (plexiglas) och isolerplast. Isolerplasten är i det närmaste okrossbar. Det gör att växthus byggt av detta material står emot både grenar som faller mot det, bollar som skjuts mot det och andra påfrestningar det kan tänkas utsättas för. Trots sin betydligt lättare vikt är också växthus av glas mer hållbara än de traditionella växthusen av glas. Ett växthus gjort av plast står emot tidens tand och håller ut och år in.

Westland_kassen

Står emot inbrott

Växthus gjorda av plast står inte bara emot grenar och fotbollar utan är också svårare att bryta sig in i. Risken att du drabbas av inbrott i ett växthus av plast är betydligt lägre än om ditt växthus bestod av glas, då glaset är enkelt att krossa. Med ett ordentligt lås på växthuset försvårar du tillvaron för inbrottstjuvar som ser ditt växthus som en enkel måltavla. Med dagens teknik kan du också enkelt övervaka växthuset med rörelsedetektor, fjärrstyrd övervakningskamera och strålkastare som reagerar på rörelse i trädgården. Du kan sova tryggt med vetskapen om att dina plantor är säkra och att ingen kommer att kunna ta sig in för att stjäla eller förstöra i ditt växthus. Dagens teknik ger dig också möjligheten att fjärrstyra vattningen av dina plantor och andra smarta finesser. Men vad återstår i sådana fall av odlingsupplevelsen? Att vattna och sköta om plantorna är ju hela nöjet.

 

Nedbrytning av plast

maj 19th, 2016

Plast har under de senaste åren fått mycket negativ uppmärksamhet. Det har nått fram till allmänheten att alla de plastpåsar och petflaskor vi förbrukar visserligen bryts ned, men att denna process tar åratal på sig. Enligt Länsstyrelsens informationer tar det mellan tio och 20 år för en plastpåse att brytas ned och hela 450 år för en petflaska. Med den informationen i ryggen är det många av oss som blir illa till mods när vi handlar i affärer och på marknader och ser hur grönsaker och frukt plockas ned i plastpåse efter plastpåse. Hur ser alternativen till plast ut i vardagen och hur kan vi använda oss av dem på ett smidigt sätt?

Växthus och flaskor av glas

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Plast har blivit en vana och p.g.a. att det dessutom är relativt billigt väljer konsumenten ofta att köpa produkter tillverkade av plast istället för andra alternativ. Det finns otroligt många användningsområden där plast brett ut sig. Ett exempel är växthus som tidigare tillverkades av glas, men som dagens byggvaruhus idag gärna tillhandahåller i plast eftersom det ger ett bättre pris. Det finns naturligtvis fördelar med plast. Det krossas inte och inte är tungt men livslängden för plast är betydligt kortare än för glas. Ett växthus i glas kan med lite underhåll hålla i decennier. En annan plastvana som världens natur har drabbats hårt av är de petflaskor som köps i mängder över hela jorden. De slängs lika fort som de har köpt, ofta utanför sopbehållare och återvinningsstationer. I en del länder är flodernas vatten och sjöarnas stränder fullständigt belamrade och i världens hav flyter hundratusentals petflaskor omkring. Glasflaskor är ett dugligt alternativ men eftersom affärer och kiosker tillhandahåller främst petflaskor så är det dessa som blir köpta.

Alternativ inom områden där plast tagit över

De flesta länder har insett att det är absolut nödvändigt att föra en diskussion om plast. Invånare måste få reda på plastens skadliga verkningar på miljön och måste informeras om alternativ till plast i vardagen. Att ersätta plasten innebär en omstrukturering som tar en del tid att organisera, men när den väl är genomförd flyter vardagen på som vanligt. För att genomföra detta mer konkret tar vi en titt på plastpåsen. Plastpåsen är omtyckt för att den erbjuder en fukttät, lufttät, flexibel och hållbar möjlighet att transportera, förvara och frysa in livsmedel. Den tar ingen plats när den är tom, och kan rymma mycket när den fylls på. Tygkassen är ett alternativ som också är flexibel till sin storlek och håller för en hel del vikt. Nackdelen är att den inte är fukttät. För regniga dagar är tygkassen inget alternativ till en tät plastpåse men däremot finns det väskor som är gjorda av återvunna material och som dessutom är täta mot fukt. Stötestenen när det gäller att ställa om från plast till andra alternativ är ofta att det krävs ett visst mått av planering för att det ska fungera.

Återvinning av plast

maj 14th, 2016

I Sverige är vi duktiga på att källsortera, panta och återvinna, och plast är inget undantag. I Sverige återvinns ungefär 80 procent av all plast som konsumeras, vilket är imponerande med tanke på att plast finns i så många olika produkter i vår vardag. Att återvinna plast gör att man sparar på jordens resurser, framförallt den råolja som plast tillverkas av.

Att återvinna plast kan betyda en rad olika saker, eftersom plast kan återvinnas på olika sätt. Det vanligaste sättet att återvinna plast, som mer än hälften av den återvunna plasten används till, är energiåtervinning. Det innebär att plasten förbränns, och kan användas för att utvinna värme och elkraft. Fördelen med detta är att man tar tillvara på den energi som finns i icke-förnyelsebara råvaror. Nackdelen är självklart de utsläpp som sker vid förbränningen, men stor vikt läggs vid att försöka minimera dessa utsläpp så mycket som möjligt.recycle-309972_960_720

Ett annat sätt att återvinna plast är så kallad materialåtervinning, och det är sannolikt detta som gemene man tänker på när de hör ”återvinning”. För denna process måste plasten först källsorteras av användarna, och sedan samlas in och grovsorteras. Det är mycket viktigt att rätt plastsort används, för att man ska kunna återvinna den. För att försäkra sig om detta kan man använda en plastklassningskod som finns ingjuten i de flesta plastprodukter. Plasten fraktioneras, tvättas, torkas och finsorteras, och tillsatser för stabilisering och blandbarhet läggs till. Sedan är plasten klar för att bearbetas och förvandlas till en ny plastprodukt. Nackdelen med processen är att den kan bli mycket dyr, men miljöfördelarna är störst med denna metod. Däremot har plast bara en viss livslängd innan den blir obrukbar, så det går inte att upprepa återvinningen i all oändlighet.

Om du vill hjälpa till att spara på jordens resurser på fler sätt än att återvinna plast, kan ett bra sätt vara att bli mer medveten om hur du konsumerar vatten, och börja spara in på din vattenanvändning. Du kan till exempel fundera på om din vattenkonsumtion kommer att minska eller öka om du införskaffar ett badkar – tar man mycket långa duschar kan ett bad faktiskt vara att föredra. Du hittar badkar för alla smaker på buildor.se.