Interplast.se

En site som lär dig allt om plast

Göra figurer i plast med 3D-skrivare

mars 9th, 2018

Under de senaste seklen har vi haft många ekonomiska revolutioner. Den vi oftast hör talas om, i skolböcker och annat, är väl den bekanta industriella revolutionen. Efter att denna svepte över världen och gav upphov till ett aldrig tidigare skådat välstånd, följde fler revolutioner. Med IT-eran kom en omställning som varit enormt betydelserik. Dess framgångar har producerat häpnadsväckande resultat. Idag talar många om en ny revolution som kommer att komma i 3D-skrivarnas skepnad. Det rör sig då om ett slags andra industriell revolution, som till stor del vilar på IT-revolutionen. Många tror att 3D-skrivaren kommer att föra industrin in i hemmet.

Oöverskådliga möjligheter med framtidens friformsframställning

Tack vare att 3D-skrivarna nu på allvar börjar utvecklas för drift i privata hem, tror många experter att en verklig revolution väntar för tillverkningsindustrin. Med 3D-skrivare kommer i framtiden gemene man kunna ägna sig åt friformsframställning. Att med ett slags elektronisk ritning från grunden framställa tredimensionella saker. det går att skriva ut leksaker i plast redan idag, och med förbättrade maskiner och material kommer snart en stor mängd hushållsföremål kunna produceras i hemmet. Detta riskerar naturligtvis att bli ett dråpslag mot tillverkningsindustrin, som kan tappa stora delar av sin nuvarande marknad. Tänk själv så många av dina prylar du skulle kunna tillverka själv, med en 3D-skrivare, istället för att köpa dem av återförsäljare.

Endast fantasin sätter gränser

Tack vare friformsframställningens intåg på marknaden för konsumentprylar, förestår bland kommersiella aktörer ett skifte av fokus från produktionen av prylar till försäljningen av immateriella produkter. När var och en kan tillverka sina egna vispar, skålar och muggar med några enkla knapptryck, blir själva designen plötsligt en handelsvara. Idag säljs designer och rättigheterna att producera dem mest mellan kommersiella aktörer. Men med 3D-skrivarnas framfart kan det alltså bli aktuellt att sälja designer och medföljande 3D-ritningar till konsumenter. Men kommer detta verkligen fungera? Är det realistiskt att motverka piratkopiering när produkterna tillverkas i enskilda hem? Dessa och många andra frågor kommer vi bli tvungna att lösa, innan vi kan förstå vad framtiden för med sig för konsumenter och industrier.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*