Interplast.se

En site som lär dig allt om plast

PVC

november 10th, 2016


En av de allra vanligaste sorterna inom plast heter polyvinylklorid, men i vardagstal säger man oftare PVC. PVC används inom många olika områden och har haft en betydande roll i historien, inte minst inom industrin. Det finns många bra produkter som är tillverkade av polyvinylklorid och ämnet har flera goda egenskaper som kommer till nytta. Men det finns även en baksida och det är framförallt de ämnen som frigörs vid förbränning av PVCn.

Användningsområden

Användningsområdet för PVC är stort! Materialet används till allt från skyddet runt elektriska kablar till rör, leksaker, textiler och 640px-pvc-3d-vdwsjukvårdsmaterial. Det stora genombrottet kom under 1920-talet och har haft en betydande roll inom byggnadsindustrin. Inom textilbranschen används PVC som beläggning på textilen som blir bland annat belagda bordsdukar, skor, regnkläder, väskor, klädsel till möbler, bälten och spårlinor till hundar. Många av produkterna kan man hitta i handeln och på sajter som allaannonser. I Sverige tillverkas en stor del av PVC:n i Stenungsund hos företaget Inovyn.

Om materialet

 

Materialet är en av basplasterna och kallas för bulkplast, liksom polyeten, polystyren och Stacked PVC water pipe and concrete storm sewer pipe on a new road construction site.polypropen. PVC är en termoplast som framställs med hjälp av eten och klor. Då ren polyvinylklorid är väldigt styvt behöver man tillsätta en mjukgörare i materialet. Vanligt är DOP. Mjukgöraren har en tämligen lång avdunstningstid och det är därifrån man kan känna den karakteristiska lukten från plast. Genom avdunstningsprocessen kommer produkten successivt bli allt styvare.

 

Förbränning kan vara farligt

När man förbränner plast som polyvinylklorid frisätts olika ämnen, i det här fallet klorerade kolväten och saltsyra. Detta på grund av kloret som finns i plasten. Mjukgörare, flamskyddsmedel och eventuella stabilisatorer som kan finnas i plasten frigörs också och det finns en överhängande risk att dessa ämnen kan vara både skadliga för miljön och hälsan. I många fall kan det vara bra att tänka över sin förbrukning av PVC och annan plast, och överväga om det finns andra produkter som motsvarar funktionen men som inte innehåller dessa skadliga ämnen. Kunskapen och kontrollerna är dock bättre idag än när materialet kom, och man jobbar hela tiden på flera håll för att minska ohälsosamma ämnen.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*