Interplast.se

En site som lär dig allt om plast

Återvinning av plast

maj 14th, 2016

I Sverige är vi duktiga på att källsortera, panta och återvinna, och plast är inget undantag. I Sverige återvinns ungefär 80 procent av all plast som konsumeras, vilket är imponerande med tanke på att plast finns i så många olika produkter i vår vardag. Att återvinna plast gör att man sparar på jordens resurser, framförallt den råolja som plast tillverkas av.

Att återvinna plast kan betyda en rad olika saker, eftersom plast kan återvinnas på olika sätt. Det vanligaste sättet att återvinna plast, som mer än hälften av den återvunna plasten används till, är energiåtervinning. Det innebär att plasten förbränns, och kan användas för att utvinna värme och elkraft. Fördelen med detta är att man tar tillvara på den energi som finns i icke-förnyelsebara råvaror. Nackdelen är självklart de utsläpp som sker vid förbränningen, men stor vikt läggs vid att försöka minimera dessa utsläpp så mycket som möjligt.recycle-309972_960_720

Ett annat sätt att återvinna plast är så kallad materialåtervinning, och det är sannolikt detta som gemene man tänker på när de hör ”återvinning”. För denna process måste plasten först källsorteras av användarna, och sedan samlas in och grovsorteras. Det är mycket viktigt att rätt plastsort används, för att man ska kunna återvinna den. För att försäkra sig om detta kan man använda en plastklassningskod som finns ingjuten i de flesta plastprodukter. Plasten fraktioneras, tvättas, torkas och finsorteras, och tillsatser för stabilisering och blandbarhet läggs till. Sedan är plasten klar för att bearbetas och förvandlas till en ny plastprodukt. Nackdelen med processen är att den kan bli mycket dyr, men miljöfördelarna är störst med denna metod. Däremot har plast bara en viss livslängd innan den blir obrukbar, så det går inte att upprepa återvinningen i all oändlighet.

Om du vill hjälpa till att spara på jordens resurser på fler sätt än att återvinna plast, kan ett bra sätt vara att bli mer medveten om hur du konsumerar vatten, och börja spara in på din vattenanvändning. Du kan till exempel fundera på om din vattenkonsumtion kommer att minska eller öka om du införskaffar ett badkar – tar man mycket långa duschar kan ett bad faktiskt vara att föredra. Du hittar badkar för alla smaker på buildor.se.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*