Interplast.se

En site som lär dig allt om plast

Plast – olika användningsområden

december 22nd, 2015

Samlingsnamnet för en av de mest vanligt förekommande av grupper syntetiska eller halvsyntetiska material är plast. Då plast finns i två former, termoplaster och härdplaster, är användningsområdet för plast brett. Materialet används inom en varierande rad industrier och är flitigt förekommande även i vardagliga sammanhang. För att tillverka plast används ett antal polymerer bestående av organiska föreningar i kombination med tillsatser. Modifiering av vilka additiv som används avgör vilken typ av plast som framställs. Vid traditionell tillverkning är det två råvaror som krävs, råolja samt naturgaskondensat, också känt i delar av världen som svartin. Dagens teknologi öppnar allt fler möjligheter för plasttillverkning med användning av förnyelsebara råvaror.

Plast i motorindustrin

Inom motorindustrin tillhör ett av de mest vanligt använda materialen i tillverkningsprocessen av kommersiella fordon aluminium, plast används dock också inom tillverkningen för att bidra med en rad positiva egenskaper såväl för slutproduktens drift som för varans förnybarhet. Användningen av plast är utbredd för tillverkningen av väsentliga delar som exempelvis; strålkastare fram och bak, sommar- och vinterdäck, förstärkta säkerhetsbälten, skumfyllning till bilsätena samt för de värmetåliga komponenter som krävs i närheten av motorn. I samband med moderniseringen inom bilindustrin och det höjda fokuset på ekologiskt tänkande hos ett flertal motorjättar har allt fler fordon påbörjat tillverkning där generellt en högre användning av plastkomponenter förekommer. Exempel på ett motorfordon med hög plastanvändning är gokart. Ett fordon som inte färdas ute på vägarna, snarare i sport- och underhållningssyfte antingen på nöjesfält eller motorbanor. En kul aktivitet i sällskap av vänner, bekanta eller arbetskollegor.

plastic bottles

Plast ur ett ekologiskt perspektiv

Det miljömedvetna tänkandet vilket förekommer i dagens samhälle förutsätter ansvarsfull användning av plastprodukter. Då plast i sig inte är ett ämne utan snarare är en sammansättning av kemikalier kan olika typer; exempelvis hårda, mjuka eller färgade plaster, behöva skiljas åt vid återvinningsprocessen. För att tillverka de pellets som ersätter ursprunglig plast skiljs hård och mjukplast för att krossas och smältas. En stor mängd soppåsar och matkassar är idag återvunna ur mjuka plaster. Hårda plaster återvinns för att att bilda råvaran regranulat som används till många typer av plastprodukter. Plast som material i alla dess former har stora möjligheter inom förnybarhet vilket innebär att plast är ett material att visa hänsyn till vid källsortering – det viktigaste man kan göra för att hjälpa miljön. Ett flertal olika industrier använder återvunnen plast för allt från blomkrukor till bygg och fordonsmaterial – vid en uppskattning kan ett ton hårdplast användas för att tillverka över 80 000 blomkrukor, något att tänka på innan plastprodukter ovarsamt kastas ut och hamnar på fel plats och skadar miljön.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*